Kennel DAN de DOES
v/Lene Sunzenauer og Jan Kölner
Egelandvej 64
6040 Egtved
Lene's mobil telefon: 41 59 44 66
Jan's mobil telefon: 20 96 75 12

E-mail: dandedoes@gmail.com