Med Heeven til Dansk Kennel Klubs lydighedsprøve i klasse LP3, i Hillerød 2002.

Både hund og fører skal være tålmodige, både under træning og til prøver. Her ventede vi ca. 6 timer inden at Heeven skulle ind som sidste hund ud af 14, i en LP3-prøve.

1. øvelse: Fællesdæk.

Hundene dækkes af og førerne går i skjul i 4 minutter.

2. øvelse: Fælles sit.

Hundene beordres til at sidde, førerne går 20 meter væk i 1 minut.

3. øvelse: Fri ved fod.

Dommeren kommanderer hund og fører rundt på banen.

...højre, venstre

...omkring, o.s.v.

4. øvelse: Stillingsskift.

Hunden dækkes af og føreren går 10 meter væk. På tegn fra dommeren kommanderes hunden i stå, sit og dæk i forskellig rækkefølge.

5. øvelse: Apportering.

Hund og fører går ud til en kegle hvor hunden kommanderes i stå. Føreren går de 5 meter tilbage til udgangspunktet.

På tegn fra dommeren dirigeres hunden ved hjælp af kommando og håndtegn til at hente enten den udlagte højre eller venstre apport, som er valgt ved lodtrækning.

6. øvelse: Springapport.

Føreren kaster egen apport over et springbræt. Kommanderer hunden til at springe og apporterer med tilbagespring.

7. øvelse: Stå, sit, dæk under gang.

Dommeren kommanderer hund og fører 5 meter frem hvorefter føreren kommanderer "stå". Går viderer dirigeres omkring, passerer hunden, dirigeres omkring og kommanderer hunden på plads under passagen. Det hele gentager sig for "sit" og "dæk".

8. øvelse: Indkald med stå.

Hunden kommanderes i dæk. Føreren går 25 meter væk. På dommerens kommando kaldes hunden hjem. Efter ca. 2/3 dele af afstanden kommanderer føreren, på tegn fra dommeren, hunden til at stå.

9. øvelse: Fremsending og indkald.

På en afstand af 20 meter kommanderes hunden ud i et markeret felt, hunden kommanderes i dæk. Føreren går rundt om hunden og på tegn fra dommeren kaldes hund "på plads".

10. øvelse: Næseprøve.

10 meter fra fører og hund lægger dommeren 5 genstande + en genstand som føreren har overført sin fært til, i vilkårlig rækkefølge.

Hunden kommanderes til at hente den rigtige genstand som aflevers til føreren fra "plads".

Det var lydighedsprøve LP3.
(– Let nok, ikk’?!)